הגנת הסביבה | yahad

הגנת הסביבה

תנועת יחד תפעל ליישום חוקי הגנת הסביבה ולשמירה על חיי הציבור ובריאותו בפני הסכנות הסביבתיות, והסכנות הנובעות מהצבת מפעלים הגורמים לזיהום אויר וריחות חריפים סמוך לשכונות  מגורים.

תנועת יחד תפעל להגנה על משאבי הטבע ובעלי החיים וזאת על פי עקרונות התורה וההלכה האוסרים צער בעלי חיים וניצול  חמדני של אוצרות הטבע מטעמים חומרניים או מפעולות רשלניות בפעילות מסחרית או ממשלתית.