חזון המפלגה

חזון התנועה - מצע

 

בס"ד

    תנועת יחד

 

תנועת יחד, שואבת את השקפתה מאוצרות התורה והנהגות גדולי ישראל.

 

התנועה קמה על מנת להגשים  את מאוויי לבם של רבים מאחינו בית ישראל, החפצים בהרמת קרנה של תורה ובד בבד בחיזוק צביונה היהודי של מדינת ישראל.

 

אהבת ישראל  עמוקה, היא המסד להתלכדות יחדיו,  לראשונה באו כולם בברית יחד, דתיים חרדים ומסורתיים,  זו בשורתנו לעם היושב בציון.

 

משימות על

 

שאיפתנו ללכד את ישראל לשבטיו, דתיים חרדים מסורתיים וחילוניים, סביב הנאמנות המוחלטת לתורתנו הקדושה והדאגה לעם ישראל כולו בארצו ובתפוצות.

לעמוד באומץ ובגבורה על הערכים הלאומים שלנו כמו שלמות הארץ, שלמות העם, דאגה לכל השכבות, לעזור לכל נצרך, לדאוג שהמדינה שלנו תספק הגנה וביטחון לעם היושב בציון, תוך אחריות שכל אותם ערכים יושתתו ויבואו מתוך תורתנו הקדושה, אשר כל דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום!

 

עקרונות התנועה

 

תורת חיים

התורה היא נשמת אפו של עם ישראל, היא הבסיס הקיומי  של המדינה ועתיד האומה. כקביעתו של רבנו סעדיה גאון:"אין אומתינו אומה אלא בתורתה"

לפיכך חרטה התנועה על דגלה את המשימה לחיזוק הקשר לתורה וריבוי לימוד תורה, כמשימה לאומית מרכזית.

 

אחדות העם

יחד  שואפת למימוש דרך  התורה בדרכי נועם, תוך גיבוש הזדהות של חוגים ועדות  בדרכה, דאגתנו מסורה לכלל  ולפרט ולהטות  אוזן לכל חלקי העם.

 

העם אל התורה

 

אנו מאמינים בבני עמנו באשר הם  ובמשימה  הנשגבה לרוממם  אל התורה, לכן לא נחסוך במשאבים לקרבן לתורה.

 

ארץ ישראל

זכינו לשוב לארץ נחלת אבות אחר אלפיים שנות גלות. ארץ ישראל הובטחה לנו ע"י בורא עולם. הקשר הנצחי בין העם לארצו, איננו נושא למשא ומתן. נשאף להביא את עם ישראל כולו להכרת החשיבות והיכולת המעשית להחיל את הריבונות הישראלית על חבלי ארץ ישראל כולה. נפעל לחיזוק ההתיישבות בכל חלקי יו"ש.

 

חינוך יהודי

משאת נפשם של אוהבי העם והארץ הינה החינוך לערכי מורשת  על פי תורת ישראל, כגורם המעצב את זהותה של החברה. אנו מאמינים במתן שוויון הזדמנויות חינוכי לכל ילד וילדה בישראל.

 

 

התא המשפחתי

המשפחה היהודית הייתה מאז ומעולם החוסן האמיתי של העם היהודי, אנו נפעל לחיזוק ערכי המשפחה היהודית, ולעידוד הילודה.

 

צדק חברתי

בהתאם לחובות העם היהודי לדורותיו  לעמוד לימין אביון ולסייע לנחשל ולחלש, נפעל לחיזוק המוחלשים, להעצמת מפעלי חסד ולתנאים סוציאליים מטיבים לשכבות החלשות.

נאמנים להוראות הרמב"ם בהלכות מתנות עניים, נפעל לתיקון עיוותים באורח שיוויוני, לכלל אזרחי ישראל, ללא הבדל דת וגזע.

נחזור לחנך לפשטות ולסולידאריות ונחתור לחיזוק הכלכלה מתוך ראייה לאומית ערכית. אנו שואפים לבנות מחדש את מדינת הרווחה הישראלית בצורה שתבטיח יותר ממינימום לקיום. המדיניות החברתית צריכה להבטיח קיום בכבוד, ולצמצם את הפערים הכלכליים-חברתיים בחזקת כל ישראל ערבים זה לזה.

 

השירות הצבאי-לאומי

אנו מוקירים ומעריכים את בנינו חיילי צה"ל המוסרים את נפשם לטובת מדינת ישראל ואזרחיה. בני הישיבות הם חיל החלוץ המגן על ישראל בלימוד התורה. מפלגת יחד פועלת בנושא הגיוס לפי הוראת מרן זיע"א והרב  מאזוז הסוברים כי אין לגייס לומדי תורה אך במידה ומדובר בנוער שאינו לומד ואין באפשרות להחזירו לספסלי בית המדרש  עליו לפנות לשירות צבאי\אזרחי\תעסוקתי. לפי מידת ההתאמה.

 

דת ומדינה

הממשק  בין התורה למדינה, שנדחק  הצידה על ידי דור המייסדים,  ישמש מעתה השלמה לביסוס מדינה יהודית. נפעל להעמקת הקשר בין התורה למדינה ולחברה כולה ונגד כל מגמה המחלישה קשר זה.

 

ניקיון כפיים

התורה כמכוננת המוסר האלוקי, מחייבת את נציגי ציבור הבאים מחינוך תורני, לטוהר מידות ונקיון כפיים.אנו שואפים לניקיון כפיים ולטוהר מידות. מטרתנו להציב אמות מידה איכותיות לניקיון כפיים וטוהר מוסרי במערכות הלאומיות.

 

כבר יותר מאלפיים שנות גלות חלפו מאז ליחכו זרועות האש את בית מקדשנו בעוון שנאת חינם, זוהי השנאה שהפרידה בין איש לאיש בין משפחה לשבט, שהמיטה עלינו אלפי שנות שכול דם ואבל.

אור הגאולה כבר נצנץ הגלויות כבר התקבצו, ואנחנו כאן שוב יחד, אשכנזים לצד ספרדים תימנים לצד אתיופים, זהו אנחנו כבר כאן אז השנאה לא מיותרת?! ההפרדה בין עדה או מוצא, בין כיפה שחורה לסרוגה, על מה ולמה?!

כשהאויבים מבחוץ לוטשים עלינו עיניים, הם לא מבדילים בין דתי לחילוני, בין מסורתי לחרדי, את דמנו הם דורשים על היותנו יהודים מאמינים באל אחד וכבניו אהוביו.

אם עד היום חשבנו שזה בלתי אפשרי תנועת יחד היא בשורת הגאולה, לראשונה כבית אחד לכל עם ישראל ללא הבדל בין מוצא או עדה, בין שחורה לסרוגה, כולנו יחד מאמינים בבורא עולם, אוהבים את התורה, את עמנו הנפלא, ונשמור בכל משמר על ארצנו היקרה שנתנה לאבותינו אברהם יצחק יעקב.

אחים ואחיות יקרים, בואו וניתן הזדמנות לאחדות בעם ישראל, בואו נהיה שותפים לשבור את המחיצות המבדילות ביננו.

ב-18 למרץ זה יהיה המבחן של העם היהודי, האם הוא בוחר לשמור את הטינה והשנאה, או לצחצח את הלב ולזעוק את הבשורה כולנו עם אחד, יחיד מיוחד, ומאוחד נגד כל אויבנו.