חברתי כלכלי | yahad

 

 

המצע החברתי כלכלי- תנועת ביחד.

 

1. הטיפול בעוני, צמצום פערים חברתיים:

ישראל התברכה ברמת אבטלה נמוכה, אולם פערי השכר גבוהים ורמת השכר נמוכה. מחצית מהאוכלוסייה העובדת משתכרת פחות מ-6,500 ₪.

עפ"י נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 38% מהעובדים במשק מתקשים לסיים את החודש.

רמת אי השוויון היא מהגבוהות בין המדינות המפותחות ורמת העוני היא הגבוהה ביותר. מדו"ח העוני של המוסד לביטוח לאומי עולה כי בעשור האחרון הוכפל מספר העובדים העניים וכי 34% מהילדים בישראל עניים.

 

מפלגת ביחד מציבה כיעד את הטיפול בעוני וצמצום הפערים החברתיים בדרכים הבאות:

 • תכנית רב שנתית להעלאת שכר המינימום והעמקת האכיפה.

 • השוואת זכויות עובדי הקבלן.

 • החלת מע"מ דיפרנציאלי (הקטנה משמעותית למצרכי יסוד ותרופות והגדלת המע"מ למוצרי יוקרה ומותרות).

 • העלאת קצבאות הילדים והזקנה.

 • השוואת קיצבת הנכות לשכר המינימום במשק.

 • תגבור תכנית ההזנה ומעונות היום למשפחות ולאוכלוסיות חלשות.

 • עידוד הפריפריה: השקעה בתשתיות, אפליה מתקנת בחינוך ועידוד עסקים ומוסדות למעבר לפריפריה.

 • תיקון חוק שיאלץ רשויות מקומיות חזקות להקצות משאבים עודפים לשכונות במצוקה.

 • הורדת ההוצאות על ביטוחי בריאות, חינוך ועל שירותים ציבוריים.

 • חיזוק הרפואה הציבורית על חשבון הפרטית.

 • הכללת הגריאטריה וטיפולי השניים לקשישים בסל הבריאות.

 • עצירה של הפרטת השירותים הציבוריים

 • מלחמה בהון השחור.

 • עזרה לאזרח, בעיקר החלש, למצות את מלא זכויותיו ממשרדי הממשלה.

 • עידוד הארגונים להגנת הצרכן.

 • מלחמה בחברות האשראי החוץ בנקאיות שלוקחות ריבית רצחנית ומורידות אנשים רבים מתחת לקו העוני.

 • עזרה לספקים. העברת החוק שיקצר את תקופת התשלום מהגופים הציבוריים לשוטף + 60 במקום שוטף + 90.

 

 

2. הוזלת מחירי הדיור:

מחירי הדיור עלו משנת 2008 בכ-60%. לפי פרסומי בנק ישראל נדרשות 148 משכרות (12 שנים) לרכישת דירה. (הכי יקר בעולם ולפני יפן ארה"ב ואירופה).

הסיבות העיקריות לעליה הם: העדר היצע, ביורוקרטיה מתישה, העדר אופציות השקעה אחרות בגלל הרבית הנמוכה, ועוד.

מפלגת ביחד מציבה שלושה יעדים להשגה בקדנציה הבאה:

 • יעד של 60,000 התחלות בניה בשנה

 • הוזלה של 20% במחירי הדיור תוך שלוש שנים.

 • מחירי דירות של 600,000 ₪ לזוגות צעירים וזכאים בפריפריה

 

היעדים יושגו בדרכים הבאות:

 • הקצעת קרקע בחינם לזוגות צעירים וזכאים בפריפריה והורדת מחירי הקרקע במכרזים.

 • שחרור חסמים ביורוקרטים: ניהול מרכזי של כל רשויות התכנון והבניה, קביעת לו"ז מקסימאלי למתן היתרים.

 • חקיקת חוק שכירות הוגנת.

 • הטלת מס על דירות להשקעה וקרקעות שנרכשו לבניה ולא מומשו. הכפלת הארנונה על דירות ריקות.

 

3. הוזלת יוקר המחיה:

מנתוני ה- OECD עולה כי מדד יוקר המחיה בישראל עלה בעשור האחרון בכ- 80% מאידך התמ"ג לנפש ירד בכ-10% בתקופה זו.

מפלגת ביחד תומכת במגזר העסקי ביזמות ובכלכלה החופשית. מאידך אנו נגד מונופולים וקבוצות כוח שחוסמות תחרות ומעלות מחירים.

מפלגת ביחד מציבה כיעד את הוזלת יוקר המחיה בדרכים הבאות:    

 • הגברת הפיקוח והענישה למונופולים וקרטלים.

 • עידוד והפשטת הליכי היבוא המקביל.

 • ביטול מכסים.

 • הוספת מוצרים לפיקוח

 • עידוד יצרנים קטנים.

 • עידוד תחרות

 • עידוד והקלת חסמים להקמת בנק קופרטיבי ואינטרנטי.

 • הגבלת הוצאות גביה ריביות הפיגורים ושכר טרחת עורכי הדין.

 

מקורות לביצוע התוכנית:

 • תוספת מדרגת מס לבעלי הכנסות גבוהות.

 • הנהגת מס ירושה.

 • העדפה מתקנת התקצוב הרשויות המקומיות העניות ע"ח הרשויות החזקות

 • קיצוץ הדרגתי בתקציב הביטחון.

 • מיסוי דירות ריקות, קרקעות לבניה שאינן ממומשות ומיסוי דירות להשקעה.

 • הקטנה ופיקוח על הכספים הייחודיים.

 

 

פרק אופציונאלי - בנקים

 • פיקוח על מחירי העמלות.

 • חיוב הבנקים לשלם ריבית מינימום ליתרות זכות בחשבונות העו"ש.

 • הרחבת שירותי בנק הדואר.

 • עידוד התחרות והכנסת פיקוח של הרשות להגבלים עסקיים.

 • עידוד והקלת תנאים לפתיחת פעילות בנקים זרים בישראל.

 • עידוד והקלת תנאים לפתיחת פעילות בנק חברתי ואינטרנטי.

 • הגבלת שכר הבחירים במערכת הבנקאית.

 •