הפתרון המבריק של אלי ישי לאחוז החסימה | כנסו

שימו לב! אפשר להירשם גם דרך הטלפון 03-3050300

מעוניין להתנדב לפעילות.

מטעמי פרטיות, הפרטים לא מתפרסמים כלל באתר, ומשמשים כמידע עבור התנועה בלבד.

גייסו 10 תומכים, שמחו את מרן גאון ישראל גאון הדור רבי מאיר מאזוז שליט"א.

וקבלו את ברכת הרב.

  שתף לחברים   

150000

0000

שניות | דקות | שעות | ימים

יעד +150,000 מצביעים!