שמות התורמים | yahad

שמות התורמים יועדכנו מידי כמה ימים.

רשימת תורמים

מפלגת יחד ברשות אלי ישי 

 

רשימת תרומות וערבויות   נכון ליום  15/02/2015 

 

תרומות שהתקבלו 

 

שם משפחה          ת"ז          מקום מגורים           אמצעי תקבול           סכום

 

סעיד מועדי           55177505           כפר ירכה           העברה בנקאית            ₪ 10,000 

 

יוסף ברון           59148957           ירושלים           שיק            ₪ 11,500 

 

 קלוד סרור           327091104           תל אביב           שיק            ₪ 10,000 

 

בן אלי גבריאל           14003366           אשדוד           העברה בנקאית            ₪ 11,500 

 

שמיר מריה           13523955           אשדוד           העברה בנקאית            ₪ 11,480 

 

בן אלי מירבי           29011410           אשדוד           העברה בנקאית            ₪ 11,480 

יעקב באקשט     011508165      ירושלים                                        8,051 ש"ח

אורי מימון            301265856           אחי דקר 3 נתניה             11,500   

 

ערבים 

 

שם משפחה           ת.ז.           מקום מגורים           אמצעי תקבול           סה"כ ערבות

 

דוד עשוש           22667315           אשקלון           ערבות           500,000 ₪

 

יעקב באקטש            011508165             ירושליים             ערבות            100,000

הוברט פרג'                328694914            נתניה                 ערבות             200,000

דוד סטיבן קגובס         015669070         הדגן 24 חשמונאים         ערבות           200,000 אריאל בר אלי             027799451         הולצברג 1/1 שדרות          ערבות           180,000 רחל שועי                     029352796           מושב ברכיה           ערבות             199,000 אסתר שלום        040010530          אלעד              ערבות              200,000

יצחק יוסף ויסקי                  301085163                  יבנה                        50,000 

תהילה אזולאי      302800776                                                           130,000