דירוג נציגים | yahad

לאה יצחקוב

פניתי לרב אליהו ישי בבקשה לעזרה בעניין הקושי בהשגת תקציבי נכות ובעיות ביוקרטיה בביטוח הלאומי, תוך יום פנו אלי מהלשכה שלו התעניינו בכל פרטי המקרה, ​אני לא יודעת למי הם פנו.

אבל אחרי שבוע קיבלתי את המגיע לי, והתייחסו אלי אחרת בביטוח הלאומי. אני ממש מודה לך על העזרה ירבו כמותך בישראל.

לאה יצחקוב

פניתי לרב אליהו ישי בבקשה לעזרה בעניין הקושי בהשגת תקציבי נכות ובעיות ביוקרטיה בביטוח הלאומי, תוך יום פנו אלי מהלשכה שלו התעניינו בכל פרטי המקרה, ​אני לא יודעת למי הם פנו.

אבל אחרי שבוע קיבלתי את המגיע לי, והתייחסו אלי אחרת בביטוח הלאומי. אני ממש מודה לך על העזרה ירבו כמותך בישראל.

לאה יצחקוב

פניתי לרב אליהו ישי בבקשה לעזרה בעניין הקושי בהשגת תקציבי נכות ובעיות ביוקרטיה בביטוח הלאומי, תוך יום פנו אלי מהלשכה שלו התעניינו בכל פרטי המקרה, ​אני לא יודעת למי הם פנו.

אבל אחרי שבוע קיבלתי את המגיע לי, והתייחסו אלי אחרת בביטוח הלאומי. אני ממש מודה לך על העזרה ירבו כמותך בישראל.

לאה יצחקוב

פניתי לרב אליהו ישי בבקשה לעזרה בעניין הקושי בהשגת תקציבי נכות ובעיות ביוקרטיה בביטוח הלאומי, תוך יום פנו אלי מהלשכה שלו התעניינו בכל פרטי המקרה, ​אני לא יודעת למי הם פנו.

אבל אחרי שבוע קיבלתי את המגיע לי, והתייחסו אלי אחרת בביטוח הלאומי. אני ממש מודה לך על העזרה ירבו כמותך בישראל.

יו"ר התנועה

הרב אליהו ישי