הרב מאזוז

מרן ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א

שר התורה, גאון ישראל גדול פוסקי ספרד, וראש ישיבת "כסא רחמים".

מנהיגה הרוחני של תנועת יחד מרן ראש ישיבת כסא רחמים רבי מאיר מאזוז שליט"א, גדול פוסקי ההלכה הספרדים בדורנו, מתבלט ביחודיותו ובהנהגתו. אינו חת מאיש ואומר את האמת ללא מורא. מנהיג אמיץ שלא מהסס לעמוד כנגד רודפי האמת והצדק.

החל לשמש כראש ישיבה כבר בגיל 17 בישיבת חב"ד בתוניס, ומאז עד היום העמיד מאות רבנים מורי הוראות בישראל, המכהנים ומשרתים את הציבור בעם ישראל.

גאונותו חובקת עולם, החל מעיון עמוק בש"ס ובפסיקת הלכה, בקיאות עצומה בכל נבכי התורה, אך מלבד זאת גם בקי בחוכמות המדע, מתמטיקה, רפואה, אסטרונומיה, היסטוריה, פילוסופיה, שירה, ובלשנות, ועוד. בכל התחומים הללו יש חידושים משלו וכללים שהמציא בכוחות עצמו, מהספרות התורנית הרבנית.

מחבר ספרים רבים: שו"ת בית נאמן, מקור נאמן (ב"ח) סנסן ליאיר (הלכה), דרכי העיון (דרך הלימוד), בינה לעיתים (אסטרונומיה וקידוש החודש), ארים נסי (חידושי ש"ס) ועוד רבים.

בחיי חיותו של מרן הגר"ע יוסף היה מאוד מקורב אליו, ובישיבתו שמרו על כבודו של הגר"ע יותר מכל מקום אחר, לאחר פטירתו, חש הרב מאזוז כי נוצר צורך חיוני לאחד את כל חלקי העם, ומתוך דאגה וחשש לשלמות העם קרא לחה"כ הרב אליהו ישי להקים תנועה חדשה בשם "יחד" לאחד תחתה את כל גווני עם ישראל.

למרות היותו מגדולי ראשי הישיבות במגזר החרדי, לא ראה בזה סתירה להימנות מרבני ארץ ישראל השלימה, למסור שיעורים קבועים גם לציבור לא חרדי, לקרב לברך ולעודד את כל גווני הציבור בעם.

הרב מאמין כי כל יהודי באשר הוא, מאמין בה' ובתורתו, הוא חלק בלתי נפרד מהעם הנבחר, ואסור לדחות או להרחיק אותו, אלא רק באהבה להטעים את צוף התורה, ולקרבן לאבינו שבשמים.

בין הדברים העומדים בראש מעייניו של הרב היא אחדות העם, להאהיב את האמונה והתורה לעם ישראל, הדאגה לעולם התורה בא"י, ודאגה ממשית מחלוקת ארץ ישראל.

 

 

 

מרן בקריאת קודש לשנס מותנים להתפקד ולפקוד לתנועת 'יחד'

8/10/2017

תיעוד מסכם ומרגש, ובמה בירך מרן את אלפי הרוקדים לכבודו?

14/4/2017

מרן: אל תבזבזו על חומרות ותתקמצנו במתנה לאשה

26/3/2017

1/3
Please reload