הצבעה | yahad

12:53:59

הזמן שנותר להצבעה

העלאת קצבת הנכים

טענות המצדדים להגדלת קצבאות הנכים, הקובלים על כך כי יוקר המחייה בישראל ממשיך לטפס, וקצבאות הנכים המוענקים כיום לא מאפשרים קיום חיים בסיסי לנכים שהוגדרו על ידי הגופים הרלוונטים כנכות מלאה הפוגעת בכושר העבודה. 

דרישת הנכים ותיקון החוק, להגדלת קצבת הנכים מסכום של 2000 ש"ח לסכום של 4000 ש"ח בחודש.