היערכות בשיאה: סיורים ומפגשים בצפון עם בכירי יחד, בטבריה, בית שאן, ועפ

היערכות בשיאה: סיורים ומפגשים בצפון עם בכירי יחד, בטבריה, בית שאן, ועפולה