טורים: אל נא תהיו עבדי הפוליטיקה | חשבונות אישיים בצד | ושוחד לא תיקח

טורים: אל נא תהיו עבדי הפוליטיקה | חשבונות אישיים בצד | ושוחד לא תיקח

 

 

ושוחד לא תקח • טורו של ח"כ אלי ישי

מדוע נסמכה פרשה זו העוסקת בבין אדם לחברו לפרשה שלפניה, העוסקת בסיפור מתן תורה? • לא לחינם קרא ראש ישיבת 'כסא רחמים', הגר"מ מאזוז, לנציגי תנועת 'יחד' וביקש מהם להיזהר בתכלית הזהירות בנושא השוחד • תנועה המושתתת על תורת ישראל מחוייבת להכרה שאין הבדל בין חילול שבת לאיסור לקיחת שוחד

[בחדרי חרדים]

 

 

 

על סמיכות פרשה זו העוסקת בדינים שבין אדם לחברו, לפרשה שלפניה העוסקת בסיפור מתן תורה בסיני ובציווים שנאמרו שם, אומרים חז"ל כי הדבר בא ללמדנו שכשם שאחדות ה' והאמונה בבורא ניתנו על הר סיני כך גם דינים שבין אדם לחבירו נאמרו בסיני. 

משמעות הדברים היא, שאין שום הבדל מבחינת התורה בין הציוויים העוסקים בעניינים שבין אדם למקום לבין ציווים העוסקים במצוות שבין אדם לחברו. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. 

בין העבירות שבין אדם לחבירו מצויין האיסור על נטילת שוחד: "ושוחד לא תיקח כי השוחד יעוור פקחים ויסלף דברי צדיקים". התורה קובעת כי כאשר אדם לוקח שוחד בהכרח שהוא יפעל בצורה לא נכונה כלפי האנשים אותם הוא דן או כלפי הציבור אותו הוא משרת גם אם הוא סבור שהשוחד לא ישפיע על שיקול דעתו וגם אם השוחד, לדידו, אינו אלא משכורת עבור הטרחה שהוא טורח למען הציבור. 

*** 

איסור נטילת שוחד אמור כלפי היושבים על מדין אך נוגע לכל משרתי הציבור. אם המטרה היא לשרת ציבור באמונה, אם המטרה היא לדעת את צרכיו האמתיים של הציבור ולטפל בהם, חובה עלינו להתרחק אפילו מדבר שיש בו רק ריח של חוסר ישרות. 

*** 

תנועה המושתתת על תורת ישראל מחוייבת להכרה שאין הבדל בין חילול שבת לאיסור לקיחת שוחד. זאת הסיבה שבעטיה קרא מרן ראש הישיבה הגר"מ מזוז שליט"א לכל הנציגים של 'יחד' וראה לנכון להזהירם על אמת ויושר, כי בלא זה איננו ראויים להיות משרתי ציבור. 

 

***********************************************************************************************

 

חשבונות אישיים בצד / אלי ישי, טור אישי

אני קורא אל ראשי המפלגות: הבה נטה שכם, נעזוב את המחלוקת ונותיר את החשבונות האישיים בצד. בואו נתגייס למערכה במלא הכח. עזוב נעזוב את החשבונות הפרטיים למען מטרת העל - הגדלת הכוח החרדי

[כיכר השבת]

 

 

בפרשה נאמר "כי תראה את חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו עזוב תעזוב עמו".

לפי דברי חז"ל פירוש המילים "עזוב תעזוב" הוא שחובתך לעזוב השנאה שבליבך עליו ולסייע בעדו לטעון את חמורו מחדש.

כלומר, אין די בכך שתתאמץ לשמור את כעסך בליבך ותעזור לו, אלא עליך "לעזוב" את הכעס והשנאה שיש לך עליו ורק לאחר מכן פנה ועזור לו.

ריב בין אנשים איננו סיבה לעולם, למניעת סיוע ועזרה. יותר מכך, יש מחובתך לעשות זאת בלב שלם הנקי מאמירות לא ראויות ואף ממחשבות כאלו.

כעת יותר מתמיד הדברים הללו נחוצים וראויים. מצבה של היהדות החרדית איננו מן המשופרים. עוד לא הספקנו לשכוח את מה שעבר עלינו מאז הקמתה של הממשלה האחרונה החל מהחוק לגיוס לומדי תורה וכלה בצמצום התקציבים לשכבות החלשות עד כדי מינימום.

הגדלת הכוח החרדי והדתי בכנסת איננו מותרות. הוא נחוץ למניעת חוקים מן הסוג הזה ולתיקון חוקים שכבר נחקקו בכנסת האחרונה.

בואו ונלמד מציווי התורה בפרט בזמן כזה בו החמור קורס תחת משאו ויש צורך לטעון אותו מחדש, אני קורא אל ראשי המפלגות: הבה נטה שכם, נעזוב את המחלוקת ונותיר את החשבונות האישיים בצד. בואו נתגייס למערכה במלא הכח.

עזוב נעזוב את החשבונות הפרטיים למען מטרת העל - הגדלת הכוח החרדי.

 

**********************************************************************************************

אל נא תהיו עבדי הפוליטיקה \ אלי ישי

אין עבדות גדולה יותר ממי ששוכח את מטרת שליחותו הציבורית, ונופל לעיסוק בפוליטיקה אישית, כי אז הוא משעבד עצמו לשיקולים צרים, הופך עבד לגאוותו, ושוכח שהוא בעצם עבד ה'

[חרדים 10]

 

 

פרשת השבוע – פרשת משפטים – עוסקת בתחילתה בדיני קניית עבד עברי.

התורה קובעת, כי קניין עבד אינו אלא לשש שנים ולאחר מכן חובה לשחררו. במידה והעבד מסרב לצאת לחופשי, על אדונו לרצוע את אזנו במרצע ואז הוא עובדו עד ליובל.

חז"ל עומדים על הטעם בגללו רוצעים את אוזנו דווקא, ומסבירים כי הדבר בא לבטא את החטא של העבד ששמע בהר סיני מאת ה' "כי לי בני ישראל עבדים", ועם כל זאת הוא מעדיף את עבודת אדונו, מאשר את עבודת קונו.

 ההסבר הוא, כי כאשר כפופים לישות נוספת, בהכרח נפגעת היכולת למלא אחר רצון ה', והיאך יוכל להיקרא עבד, כאשר משמעות "עבד" היא התבטלות מוחלטת לרצונו של האדון.

 אין עבדות גדולה יותר ממי ששוכח את מטרת שליחותו הציבורית, ונופל לעיסוק בפוליטיקה אישית, כי אז הוא משעבד עצמו לשיקולים צרים, הופך עבד לגאוותו, ושוכח שהוא בעצם עבד ה'.

התורה מזכירה לנו את החובה להיות עבדי ה'.

לתור תדיר ולחפש את טובתו של הציבור, לפעול על פי רצון התורה.