הבוקר: הצדיק הרב ברלנד מביע תמיכה מפורשת

שיחה של הצדיק הרב אליעזר ברלנד שליט"א והרב מאזוז בתמיכה במפלגת "יחד"


הרב ברלנד:הרב מאיר הרב מאיר מאזוז? יש לו תומכים ונציגים ואתם תצליחו בכל מעשי ידיכם ואנחנו איתכם בלב ובנפש.

הרב מאזוז:תודה רבה תודה רבה

הרב ברלנד:  אני יד ימינו של הרב אני בטל ומבוטל לרב כל מילה של הרב זה קודש קודשים מתי שכבודו הגיע לבני ברק לישיבת כסא רחמים וכל מילה של כבודו קודש קודשים  ואני הולך לעזור באש ובמים בכל נפש רוח נשמה חיה יחידה  ...

אין לי חוץ מכבודו שום דבר כל מה שכבודו יאמר קודש קודשים והכלרק לשם שמים לא מחפשים טובת הנאה ולא שום דבר ורק רוצים לקדש שם שמים בעולם

הרב מאזוז:תבורך מפי עליון..

הרב ברלנד:וכל אחינו הספרדים כולם יחזרו לצור מחצבתם ולשורשם ולמקום מחצבתם כולם ליבם בוער לה' יתברך ועכשיו זה ההזדמנות לעורר להם את הנקודה הפנימית שבלב את הנקודה הפנימית שבלב שיהיה להם מוסדות יהיה להם תלמודי תורה.יהיה להם ישיבות .סמינרים

הרב מאזוז:אמן כן יהי רצון

הרב ברלנד:שהבנות שלהם יהיו הבנות  הכי צנועות והכי טובות והכי כשרות בישראל

הרב מאזוז:לבטל את כל הגזרות על עם ישראל

הרב ברלנד:שכל הפריצות..שילכו מכוסות... מכף רגל ועד ראש שזה הצניעות זה כל מה שבוער בלב של כל אישה ואישה זה הבערה הפנימית האמיתית ורק לברר את הנקודה הפנימית בכל לב של יהודי . וכולם וכולם ילכו ב"יחד" אנחנו נגיע ל-26 מנדטים כמו כלום אני וכבודו ביחד נגיע  ל26 שם "הוייה"  שם "הוויה" שעכשיו זה הרגע של "שויתי ה' לנגדי תמיד" ורואים את ה' עין בעין..

הרב מאזוז:אמן.. אמן..בעזרת השם..

הרב ברלנד: עכשיו כתבתי מכתב לעו"ד הדמינצט מכתב שאני הולך עם כבודו לכל קהילת "שובו בנים" שהרב ברלנד הולך עם  הרב הגאון מאיר מאזוז שליט"א בלב ונפש בכל נפש רוח נשמה חיה יחידה  ...להרבות שם שמים ...בכל נפש יכולה להאיר ולהרבות שם שמים.. אני תמיד איתכם כל החיים ההייתי איתכם עכשיו זה יצא מהכח אל הפועל

ובמיוחד שההייתי רואה את כבודו היה יוצא.. הייתי גר מול הישיבה של כבודו 20 שנה גרתי מול הישיבה של כבודו.. הרב מאזוז: תודה רבה..

הרב ברלנד: וליבי עם כבודו ואנחנו נפריח את השממה בליבות אחינו בני ישראל. הרב מאזוז: אמן.. נפריח את הניצוץ האלוקי הבוער בלב כל יהודי ויהודי. הרב מאזוז: תודה רבה כבודו

הרב ברלנד:אני עם את כבודו על כל צעד ושעל  בכל נפש רוח נשמה חיה יחידה  וכל נשמה ונשמה תהלל יה...
וכבודו יכול לפרסם מה שאמרנו שאני עם כבודו באש ובמים בכל פינה על כל צעד ושעל.. השם עימכם.. שנה טובה..

הרב מאזוז:תודה רבה ותהיו בריאים וכל טוב שלום

 

Please reload