איתמר בן גביר לא נשאר חייב

 

יומיים לפני הדיון בבית המשפט העליון בעניינו של חברי ברוך מרזל, קרא לי דב הלברטל מעל גבי אתר כיכר השבת :"להפסיק להיתמם ולהציג את עמדותיי ולא להיות מוג לב ...".

 

היות ואני יודע שהלברטל שמע את עמדותיי ודעותיי עשרות פעמים במסגרת עימותים שונים שהיו לנו, ואני גם יודע שהלברטל בעל תפיסה די מהירה, לפחות לאחר שחוזרים כמה פעמים על המסרים, קצת קשה לי לחשוב שמדובר היה בקריאה תמימה והתעורר אצלי חשש – אם כי אני מניח שהוא מופרך לחלוטין.. - מאן דהוא מארגוני הקרן החדשה, שהלברטל בקשרי ידידות איתם ביקש להסיח דעתי לקראת הדיון בבג"צ בעניין התגובה, כך שאגיע לדיון לא מוכן.

אלא שאם אכן כך היו פני הדברים, הרשימה המחפירה שיצאה תחת ידו של הלברטל לא השיגה את מטרתה: למורת רוחו של דב, הגעתי לדיון מוכן, נאבקתי למען הצדק וערכיה הבסיסיים של מדינת ישראל, וברוך השם בסופו של יום שמונה שופטים (מלבד השופט שיושב בכסא הדתי – רובינשטיין) קיבלו את עמדתי ומרזל יכול לרוץ לכנסת  - עתה הגיע זמן התגובה.

 

במאמרו טוען הלברטל כי עלי לפרט מה התפיסות שלי ומה החזון שלי: ובכן דב זה די פשוט, החזון שלי הוא חזון הנביאים וחז"ל  וגדולי הדור של ימינו, והתפיסה שלי היא דרכה של תורה: אותה תורה שאומרת לנו במפורש שאם לא נוריש את יושבי הארץ "והיה אשר תותירו מהם לשיכים בעינכם ולצנינים בצדכם" (במדבר לג) אור החיים הקדוש כותב על הדברים האלה שכאן מדבר הכתוב חוץ מז' עממים, והאברבנאל  אומר שברור שהברית עמם (עם אלה שמתגוררים בארץ ורואים בישראל ככובש) לא תצלח,  שהרי מי שרואה בארץ ישראל כארץ שלו  תמיד אבל תמיד ישאף לקחת אותה מידנו וזה המקור להשקפה שמי שלא נאמן לעם ישראל צריך ללכת מכאן.

הלברטל, אתה צריך להפנים: אין לנו בעיה עם ערבים כערבים ומי שמוכן לקבל את זה  שארץ ישראל היא ארצו של העם היהודי אהלן וסהלן, אך מי שלא מקבל זאת ומי שמבקש לפגוע בעם ישראל לא צריך להיות כאן וודאי ודאי אסור לו להיות נבחר ציבור כמו חנין זועבי ו/ אחמד טיבי, הם יכולים ללכת לפרלמנט בסוריה...

תורת ישראל מרחיבה רבות בנושאים אלה (אם תרצה אשלח לך במתנה ספר מכונן שכתב מורי ורבי הרב כהנא הי"ד – אור הרעיון שמו), אך ממשיכה בנושאים נוספים כמו האיסור לאויבים שלנו לעלות לבית קודש הקודשים ולבזות אותו: אין היום פוסק אחד שמתיר שהאויבים משחקים כדורגל או זורקים אבנים מהמקום בו נכתב שהזר הקרב יומת.

תורת ישראל עוסקת רבות בענייני יישוב הארץ (ראה לדוגמא דברי חז"ל כי ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצוות – ספרי פ' תוספתא, ע"ז ה:ב) וההלכה קובעת כי הכל מעלין לארץ ישראל ואין הכל מוציאין וקובעת מסמרות סביב נושא

זה (הרמב"ם – הלכות אישות, יג, יט- כ) הריף (כתובות ק"י) הראש (שם פרק יג סימן יח), הסמ"ג (לאוין פא) פיסקי הרי"ד ( כתובות שם) ריטב"א, ר"ן, נימוקי יוסף, ועוד ועוד, וכן פסק המחבר(שו"ע אבן העזר עה ג-ד)... 

יכולנו להמשיך עוד ועוד, אבל החשש שלי הלברטל שאותך ההלכה פחות מעניינת וגם תורת ישראל לא כל כך רלוונטית בעינייך (רחמנא ליצלן). אתה מאלה שרוצים לדבר "אקטואלית ופוליטית" (מבלי להבין שהתורה שלנו היא תורת חיים ויש בה הכל!) ולכן אשוחח איתך בשפה שלך ואבקש שאתה לא תהיה מוג לב ותשיב לשאלות הבאות:

האם אתה רוצה להשאיר את המצב שבו גננות וילדים חרדים מפחדים מזורקי אבנים? האם אתה מוכן להשלים עם המצב שבו יהודים חרדים נטבחים באמצע תפילתם בבית הכנסת בעיר הקודש ירושלים? (הם לא היו "מתנחלים" הלברטל, ואפילו לא עלו להר הבית...) האם אתה מעוניין להשאיר את המצב שבו יהודים נרגמים בכותל המערבי בזמן תפילה? האם לא הספיקו לנו כל הסכמי הכניעה והויתורים שראינו לאן הם מובילים?

האם לא היה לנו די בהסכמי אוסלו? (שאתה תומך בהם עד היום למרות שהביאו לרצח של יותר מאלפיים יהודים) האם אתה מתנגד לשינוי נוהלי הפתיחה באש של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון? האם הדרך הזאת של עוד ועוד התרפסות כניעה שחרור מחבלים ועריכת הסכמים עם רוצחים לא הספיקה לנו ולא למדנו מהניסיון? והאם אתה חכם יותר מגדולי ישראל שחיזקו את ברוך מרזל כל השנים?

הלברטל, במקום להתסיס בהקצנה והתרסה ולעורר פרובוקציות (פעם אתה נגד המתיישבים ופעם נגד ציבור האברכים לומדי התורה) נסה לראות נכוחה את המציאות אותה רואים ולה מסכימים רבים וטובים המחכים להנהגה שקולה, נקיה, אמיצה השומעת לדעת תורה.

באהבת ישראל

איתמר. 

 

פורסם בכיכר השבת