המקובל הרב רפאל מאמו הביע תמיכה ב'יחד'

 

הגאון הגדול רבי רפאל מאמו מגדולי המקובלים בארץ, וכשלעצמו גם גאון עצום בתורה ובהלכה מחבר ספרים רבים על הש"ס, הביע  לאחרונה תמיכה בתנועת יחד.

יו"ר התנועה התקבל אצלו בחביבות יתירה, ולאחר מכן גם עלה הרב למעונו של מרן ראש הישיבה שליט"א, לשיחת ידידות והערכה, והביע תמיכה בבשורת האחדות.

הרב רפאל בעל השפעה רחבה בצפון, וכך גם הרבה מאוד בציבור הכללי אנשי ציבור ואנשי תקשורת מפורסמים מקורבים לרב וזוכים להתברך ממנו ולהינות מעצותיו.

אין ספק כי תמיכתו של הרב תוסיף חיזוק משמעותי לתנועה, ותרחיב את הקהלים לאחד את כל חלקי עם ישראל בתנועת האחדות.

.

 

 

 

 

 

 

 

Please reload