נס אצל הרבי מחב“ד

 ביום י"א תשרי תנש"א' לפני 21 שנה, צמד המילים של הרבי "רפואה קרובה"' הביא מפנה דרמטי בבריאותה של הרבנית מאזוז, רעייתו של הרב מאיר מאזוז ראש-ישיבת 'כסא רחמים' בבני-ברק.

רעייתו של הרב מאזוז ע"ה קיבלה אירוע מוחי, מה שהוגדר כקריש במוח. הרופאים אמרו נואש לחייה, אולם הברכה ב'חלוקת דולרים' של הרבי הביא לרפואה מעל דרך הטבע לגמרי.

הרב שבתי ויינטראוב נסע לתשרי תנש"א לרבי. יום למחרת יום הכיפורים הוא קיבל טלפון בהול מבני-ברק. "רעייתו של הרב מאזוז קיבלה אירוע מוחי חמור. יש לבקש מהרבי ברכה", נאמר לו.

למרות שכבר עבר ב'חלוקת דולרים' ולמרות ריבוי האורחים, הוא עבר שוב אצל הרבי לקבל את הברכה - משום פיקוח נפש. התשובה של הרבי הייתה "בשורות טובות, הצלחה רבה, רפואה קרובה". הרבי העניק דולר נוסף.

שבוע לאחר-מכן הרבנית פקחה את עיניה וחזרה לאיתנה, בניגוד מוחלט לכל תחזיות הרופאים.

בסיומו של חודש תשרי, הרב ויינטראוב מסר לרב מאזוז את הדולר לברכה מהרבי, ומני אז החל התקרבותו הגדולה לחב"ד של הרב מאזוז. בחודש כסלו תשנ"ב הרב מאזוז נסע לרבי עם רעייתו להודות לרבי על הברכה והשתתף בהתוועדות קודש של הרבי.

 

הקשר האמיץ 

 

כידוע הקשר בין הרב מאזוז לרבי החל עוד בצעירותו, כאשר הרב מאזוז נקרא לכהן כראש ישיבת חב"ד בתוניס, בישיבה שהקים שליח הרב רבי ניסן פינסון. יצויין כי אז היה הרב מאזוז צעיר לימים בגיל 17 וכבר עמד בראשות ישיבה, והעמיד תלמידים הרבה.

גם בניו של רבי ניסן נכנסו ללמוד כמובן בישיבה, ולמדו אצל הרב שיעורים בעומק העיון בגמרא ובהלכה, והרב העניק להם גם ידע עצום בעיבור החודש, ובחקר לשון הקודש.

לימים כאשר הגיע בנו של רבי ניסן רבי יוסף יצחק פינסון לרבי, הרבי התפעל מאוד מהידיעות המקיפות שלו בכל חלקי התורה, וכאשר העלה בפני הרבי שאלה אולי לעזוב את תוניס ולעבור ללמוד בארה"ב, אמר לו הרבי בזה הלשון: "כל זמן שרבי מאיר מאזוז בתונס אל תחליף ישיבה אחרת, לא תמצא כמוהו בעולם!".

 

חיים במתנה

 

לאחר פטירת רעייתו בשנת תשס"א, אמר הרב מאזוז לרב ויינטראוב: "הרבי העניק לאשתי עשר שנים במתנה".

לימים סיפר הרב מאזוז את המופת הגלוי של הרבי, בראיון שהעניק לשבועון החסידי 'כפר-חב"ד': "לפני 12 שנה, רעייתי ע"ה קיבלה אירוע מוחי ל"ע. ביום ד' בתשרי תנש"א לקחתי אותה לבית-הרפואה תל-השומר ואחרי בדיקות רבות ובדיקת סי-טי הרופא אמר לי: 'זהו זה, היא תשאר ככה כל הזמן בלי הכרה. אין מה לעשות...

"אחרי כמה ימים נסע תלמיד חכם אחד לרבי ובחזרתו לארץ-הקודש הביא לי דולר מהרבי, ואמר: 'הרבי אמר, הצלחה רבה, בשורות טובות, רפואה קרובה'. אחרי שבועיים, ברוך ה', פתאום היא פקחה את עיניה והתחילה לדבר...

"ביום יו"ד כסלו תשנ"ב היינו אצל הרבי, אני ורעייתי ז"ל, ותבדל לחיים בתנו גאולה תחי'. הרבי נתן לנו תשעה דולרים, ולא ידענו מדוע נתן דווקא תשעה. חזרנו לארץ ביום ששי ט"ו בכסלו. רעייתי חייתה אח"כ תשע שנים בדיוק, היא נפטרה בט"ז כסלו תשס"א. תשעה דולרים - כאילו רמז לתשע שנים".

 

מאת חיים ברון, כתב COL

 

מאז ועד היום בכל הזדמנות שמגיע מרן ראש הישיבה לארה"ב, עולה על ציונו של הרבי, ומעתיר בתפלה על כל עם ישראל, על הישיבה ועל בני המשפחה.

 

תמונות מהפעם האחרונה בשנת תשע"ג

 

 

 

תגיות: