מחזיר עטרה ליושנה

"לידי "כיכר השבת" הגיע מכתב המלצה בכתב ידו של מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל לראש ישיבת 'כיסא רחמים' ומנהיגה הרוחני של מפלגת 'יחד' הגאון רבי מאיר מזוז בו הוא מגדיר אותו "מחזיר עטרה ליושנה", מכתב שבישיבת 'כיסא רחמים' מתכוונים להפיץ בימים הקרובים.

במכתב שנכתב בשנת תשס"ה, כותב מרן הגר"ע יוסף לרב מזוז על הוצאת ספר 'בן איש חי' עם פירושים: "אשריו ואשרי חלקו, שמזכה את הרבים ומרביץ תורה לעדרים ומחזיר עטרה ליושנה"."

---

בשונה מהפרסום, בישיבת כסא רחמים, לא מתרגשים מהמכתב, שפורסם בהסכמת ספרו של מרן ראש הישיבה, ומחזיקים בעוד עשרות מכתבים כאלו שנכתבו לאורך כל השנים, מלפני למעלה מארבעים שנה ועד לשנותיו האחרונות של מרן. 

הקשר בין מרן ראש הישיבה למרן הגר"ע, אינו קשר פוליטי בלבד, אלא קשר של ת"ח המפלפלים זה בזה בהלכה, מרן הגר"ע מוזכר אלפי פעמים בספריו של מרן ראש הישיבה תוך כדי משא ומתן בדבריו, בהערצה ובכבוד, כך גם מרן ראש הישיבה מוזכר בספריו של מרן הגר"ע פעמים רבות ובחביבות וכבוד גדול, מרן הכיר וידע בערכו של מרן ראש הישיבה וחיזק את ידיו מאז ומעולם.

 

 

 

 

Please reload

המיוחדים