כנס ביד בנימין, קטע מנאומו של מרן ראש הישיבה, כמו תמיד מרתק!

כנס ביד בנימין, קטע מנאומו של מרן ראש הישיבה, כמו תמיד מרתק!

 

 

 

 

 

Please reload

המיוחדים