הזיכרון אמנם קצר, אך אל תעשו אותנו מטומטמים!

בימים האחרונים הוציאה מפלגת הבית היהודי חוברת בנושאי דת ומדינה. ולמרבה ההפתעה, אם ציפנו כי תתנצל על השנתיים הקשות, על החוקים הכואבים שחוקקו, על החיבור השגוי עם יש עתיד בראשות יאיר לפיד, מדיר החרדים, אבל לא, ממש לא, החוברת לא מתנצלת, להיפך היא מתארת שנתיים של עדנה לדת ולתורה, כאילו לא חוקקו חוקים קשים נגד התורה, כאילו לא עומדים בקנה 55 חוקים הפוגעים אנושות באופייה היהודי של מדינת ישראל, נזק חמור שלא נעשה מזה עשרות שנים. ושוב הבית היהודי לא מתנצל. ככל הנראה הם הספיקו לשכח על מה יש להתנצל אז בואו ונזכיר להם:

 

הבעיה החומרה שלא רק ששכחו, גם הפרטים שכבר כתבו גדושים בחוסר דיוקים משווע, בואו חשבון, הם לא מתנצלים, אנחנו לא שוכחים!

 

הבה נבחן את עניין הגיור כדוגמא. ה'בית היהודי' מציגים בחוברת החדשה מספר טענות, שבלשון המעטה אינן קרובות לאמת.

טענה ראשונה : 'מפלגת 'הבית היהודי' בהתייעצות עם הרב דרוקמן, הטילה וטו על חוק זה ומנעה את חקיקתו.'

 

ובמציאות -הבית היהודי מעולם לא הטילו וטו על חוק הגיור, וטו קובר את החוק לחלוטין, הבית היהודי בטעותם אפשרו לחוק לעבור בקריאה ראשונה ולא הטילו עליו וטו כשהם יכלו, ולאחר מכן כשהם רצו להטיל וטו נאמר להם שהם לא יכולים כי החוק עבר בקריאה ראשונה. ולכן הם איימו באי אמון בממשלה. ההבדל בתוצאה הסופית ברור, וטו קובר את החוק, אי אמון הביא להצעת המחליטים הבעייתית בעניין הגיור. http://www.kipa.co.il/now/56123.html

יתר על כן הבית היהודי תמכו בחוק הגיור בקריאה ראשונה.

 

טענה שניה 'בקריאה ראשונה עברו רק הסעיפים המקובלים על הרבנות הראשית לישראל'.

ובמציאות– הרבנות הראשית התנגדה לכך שהחוק יעבור במתכונתו המוצעת בקריאה ראשונה, והראשל"צ שלח מכתב לועדת החוקה שהוא מתנגד. http://www.kipa.co.il/now/55613.html

 

טענה שלישית - בתי הדין של רבני הערים הוכפפו לרבנות הראשית.

ובמציאות - בהצעת המחליטים נקבע במפורש :'חברי מותב הגיור המקומי יהיו עצמאיים במתן החלטותיהם ההלכתיות'

 

טענה רביעית – בנוסף לפני מספר שבועות הוקמה ע"י הרבנים הראשיים ועדה של רבנים שישבה עם ועדת הרבנים הנ"ל וגיבשה בהסכמה איתם כללי דיון.

ובמציאות – אכן הושגה הסכמה אבל ההסכמה לא היתה על כללי הדיון אלא על כך שצריך לשנות את החלטת הממשלה דבר שיתאפשר רק לאחר הבחירות, אין שום הסכמה ביחס להצעת המחליטים כפי שהיא עכשיו. http://www.kipa.co.il/now/60612.html

 

בעוד שהבית היהודי טען שחוק הגיור של אלעזר שטרן הוא רע ולכן יש לקבל את הצעת המחליטים. יש לשאול מדוע ועדת ההיגוי שמונתה עדיין מתווכחת עם נציגי הרבנות הראשית שכולם דתיים ציונים (הרבנים שמואל אליהו, אליקים לבנון, שלמה אבינר, מיכה הלוי, בוארון)? מהי נקודת המחלוקת מול הרבנות? מה עומד מאחורי בקשת רפורמה זו?

חברת הכנסת מירי רגב תקפה את סגן השר בן דהן: "מדוע החלטתם אתה והשר בנט שהצעת המחליטים תוציא את הרבנות מהעניין? מה עשה הראשון לציון עשרות שנים? לא גייר מספיק? חשוב להנגיש את שירותי הדת, אבל למה שמתם איקס על הרבנים הראשיים בעניין הגיור"?

כיצד יתכן שחברת הכנסת מהליכוד נלחמת על מעמד הרבנות הראשית יותר מנציגינו הבכיר?

 

לסיכום, בסוף הדיון כותבים מחברי החוברת "באשר לעצם הסוגיא ההלכתית של הגיור, חשוב לציין כי דעותיו של הרה"ג מאיר מזוז מנהיגו הרוחני של אלי ישי ורבו המובהק של הרב אמסלם בעל מחבר ספר 'זרע ישראל' אינן מחמירות בגיור כלל וכלל, ואף משיקות לדבריו של מו"ר הרב חיים דרוקמן".

 

הבית היהודי משרבבים לעניין החלטת הגיור את דעתו של הרב מזוז, כאילו הדיון סביב החלטת הממשלה הוא האם לקבל את גיורי הרב דרוקמן, וזו אחיזת עיניים. בתי הדין של הרבנות הראשית פוסקים לקולא בעניין הגיור וכהכרעת הראשל"צ הרב שלמה עמאר על פי פסיקת הרב עובדיה יוסף זצ"ל, וכך הודיעה גם הראשל"צ הרב יצחק יוסף שהוא ילך בעקבות אביו לפסוק לקולא בעניין הגיור עד גבול ההלכה, וזו גם כן דעת הרב מזוז שליט"א. אם כך המציאות היום בבתי הדין ומודים כולם שאין עומס על פתחי שערי בית הדין - אז מה הצורך בבתי דין חדשים? מה החשיבות להקים בתי דין שלא יקבלו עליהם את הוראות הרבנות הראשית?

הרי כל גיורי הרבנות הראשית שייכים לבתי הדין לגיור שהקים הרב דרוקמן, האם חסר שם הארת פנים? להיכן אתם חותרים באמת?

אין מנוס מהמסקנה שכנראה "הבית היהודי" מסתיר את כוונתו להתיר גיור קטינים. 300,000 ילדים שילמדו בממ"ד ויגדלו בבית של אוכלי טרפות ומחללי שבת. המיקל בזה הוא דעת יחיד המנוגדת לכל גדולי ישראל, אף המקלים ביותר בגיור. כשכל גדולי התורה לא מסכימים לכך קבלת עמדת יחיד זו גדול ככל שיהיה –תפלג את האומה.

 

יסוד הקמת הרבנות הראשית על ידי הרב קוק היה שביסודות היהדות תהיה אחדות, וכפי שלא יכולה להיות מחלוקת מתי יחול יום כיפור כך לא יכולה להיות מחלוקת בגיור. בדברים הקיומיים ביותר של האומה חייבים אנו להיות מאוחדים. עד היום הרבנות הראשית עם כל הקשיים הצליחה לאחד את כולם בתחומי היסוד כנישואין, יוחסין וגיור. האם גם את זה אנו רוצים להרוס?

 

תזכורת