התרגיל המסריח פעם שניה

 כאילו לא די במסע הרדיפה וההכפשה שעוברת תנועת יחד, בדיוק כמו היהודי הבודד בעולם האוחז באמת הפשוטה שלו, ומתקומם על השקר והסילוף בעולם כנגדו, ניצבת בפני התנועה חזית חדשה, "גורמים שונים" בהגדרתם העלומה, הפיצו היום למעלה ממליון פתקי 'קץ' פסולים, בכדי שהציבור יטעה וישתמש בהם להצבעה בקלפי.

התרמית כל כך סמויה כך שמבלי הבחנה אפשר בהחלט לטעות, הזיוף הראשוני בסדרה שבטח יבואו אחריה עוד, הוא תוספת קטנה של מילה "הרב" אלי ישי, הכבוד שרוחשים מסתמא ליו"ר התנועה, עלול לפסול את הבחירה שלכם, היות שאין זה זהה לפתק המאושר ע"י ועדת הבחירות.

ממידע שהגיע לתנועה, ביום הבחירות אותם גורמים מתכוננים להחליף את פתקי ההצבעה הכשרים הנמצאים בקלפיות בפתקים דומים, אך פסולים, בפרט בערים החרדיות בני ברק וירושלים, וכמובן פתקים אלו שיכנסו במעטפות בקלפי יפסלו. עליכם מוטל להיות עירניים ולבדוק את הפתק היטיב אם הוא זהה לזה שאושר בוועדת הבחירות, את דוגמית הפתק שאושר אתם רואים באן בראשית הכתבה ותוכלו לראות ברגע האמת בתוך חדרי ההצבעה.

 

שימו לב פתק פסול הוא:
1. שלושה פתקים בתוך מעטפה 
2. פתק מקומט או מקושקש או שכתוב עליו משהו כלשהוא
3. שתי פתקים מרשימות שונות לדוגמא קץ מחל
4. מעטפה עם חפץ בתוכה 
5. מעטפה מקושקשת
6. מעטפה או פתק השונה ממה שהוגדר בועדת הבחירות,  ניתן לבדוק ליד כל פרגוד קיים תמונה עם כל הדוגמאות של פתקי הצבעה

 

מתוך היכרות עם שיטות העבודה הפסולות והנבזות הללו, משל לא היה דמוקרטיה בעולם רק דיקטטורה אלימה, אל תופתעו אם בימים הקרובים עד ליום הבחירות ממש תראו או תשמעו, כי המפלגה בוטלה, כי אחר מרבני התנועה חזר בו ואולי אפילו כי מרן ראש הישיבה הרב מאזוז חזר בו, הכל כשר הכל מותר לצערנו.

היו נכונים אל תתרגשו.

תקדים שכזה קרה כבר כשקמה תנועת הן בבני ברק לפני שנים ע"י הרב מאזוז לבחירות המונציפאליות, בעידודו של מרן, בשעות הבוקר המוקדמות של יום הבחירות הופץ זיוף כתב ידו של ראש הישיבה בו הוא מודיע כי המפלגה בוטלה! מיותר לציין כי למרות הכל היתה הצלחה מעל למשוער גם אז.

 

 

Please reload