אנרגיות ושמחה של אחדות בכינוסי יחד

 

 

 

 

 

 

 הערב (חמישי) בזולה על הגג בירושלים