בשורה: ספר חדש של מרן ראש הישיבה שליט“א

 מרן ראש הישיבה שליט"א מקבל הערב את הספר לידיו

בשעה שהתקשורת חוגגת סביב דמותו של הרב, העולם רועש וקופץ, יושב לו מרן ספון בתורתו והעט לא מפסיק לנבוע. למרות עיצומם של ימי הבחירות, המטלטלים את הרב מידי ערב ממקום למקום, מרן מוצא את הזמן להשלים ספר נוסף, והערב הוא כבר יוצא ממכבש הדפוס.

הספר החדש הוא בעצם המשך לסדרת הספרים על החגים, הספר הקודם הוא ספר "סנסן ליאיר" הכולל הלכות פורים שו"ת ופסקים, ביאור לפיוט 'מי כמוך' וכמובן ביאור מתוק למגילת אסתר.

מעניין לציין כי פירוש זה של מרן ראש הישיבה, הוזכר בהקדמת ספר "חזון עובדיה" למרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, בו הוא מתבטא באופן נדיר כי נעזר בביאור זה לכתוב את פירושו.

כאמור כעת יוצא חלק נוסף בסדרה לחג הפסח בשם: ה' נסי, הכולל את הגדת הפסח מתובלת בפניניו הנפלאים של מרן ראש הישיבה, וכמובן הלכות החג וליל הסדר, חלק השאלות ותשובות שהתארך לכרך שלם, נדחה לכרך נוסף שיצא לאור בקרוב בע"ה.

ברכותינו למרן ראש הישיבה נשיא מועצת חכמי ישראל שה' יתברך יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, ויזכה להוציא את כל ספריו לאורה. אכי"ר.

 

 

Please reload

המיוחדים