מרן: אם אוצר בית דין יהיה יקר, נורה להתיר 'היתר מכירה'

 

היתר מכירה אנחנו מחמירים בזה, אבל מי שאין לו יכולת, יש רבנים גדולים בדור הקודם שהתירו רבי יצחק אלחנן ה'ישא ברכה' הרב קוק הרב קוטלר הרב פיינשטיין, ועוד

 

בזמנו כתבתי מאמר 'אשוו זבניכו' אלו שעושים את השמיטה, אוצר בית הדין, אותם ירקות שנמכרו שנה שעברה מגיע השמיטה מתייקרים פי ארבע, למה?! יותרמהשנה השישית. למה בשמיטה צריך לשמוט את האוזנים של בני אדם?! התורה אמרה ואכלו אביוני עמך, והם עושים ואכלו את אביוני עמך...

 

הבאתי מקורות במקרה כזה צריך לומר לכולם לקנות היתר מכירה לכתחילה! עד שיורידו את המחירים, כמו כל שנה. יש פוסקים שסוברים שבזמן הזה אין שמיטה בכלל, וצריך להתחשב בציבור, גדולי ישראל בכל הדורות ידעו להתחשב באלו שקשה להם, הלל הזקן, רבן גמליאל. עשו תקנות בשביל להתחשב בציבור.

 

כתב לי מישהו, בגלל היוקר יאכלו טרף?! אמרתי לו אם אתה מתחיל לומר יאכלו טרף, אתה חייב להתייחס לגוף הדברים, אבל אם אתה מחליט, "אוכלים טרף" אין לימה לדבר איתך! אם אתה עושה את כל גדולי הדור הקודם בטלנים, הרב עובדיה הדאיה, הרב עובדיה יוסף, רבו של אבא ועוד עשרות גאונים כולם אכלו טרף?! אז אין לי עסק איתך.

 

אנחנו מחמירים לעצמנו לאכול של שמיטה לקיים את מצוות השמיטה, אבל אי אפשר להתעלם מאותם אלו שאין להם כסף, צריך לחשוב על אלו שאין להם,

 

אם יעשו מחירים סבירים, אין הכי נמי, אומרים אותה חנות שמיטה שמוכרת בנתיבות בשקל כאן בבני ברק מוכרת בארבע שקל, כל שנה עושים קרן לחקלאים שיהיה להם מה לאכול, תחשבו גם על האברכים שאינם יכולים לקנות במחירים היקרים האלו. הם חיים בדוחק אין להם מה לאכול!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תגיות: