מרן: “מי שיפנה את עמונה לא ינקה“

 

מרן ראש הישיבה בשיעורו השבועי מזהיר מפינוי עמונה:

 

"התחילו בגוש קטיף עכשיו בעמונה, מחר עלולים בעפרה ובבית אל וכו' וכו', אם לראש הממשלה לא יעמוד חזק, אז אין לו עמוד שדרה, ​צריך להיות חזק, צריך שיהיה מנהיגות אם אתה לא מנהיג כל הזמן ככה ככה, מחר גם עליו יעבור כוס, בזמנו מרן הרב עובדיה אמר מילים נוראיים על ראש הממשלה שעבר שעשה את הפינוי של גוש קטיף, ולא רק הוא, אלא כל אלו שתמכו בזה, מי ששילם בחייו מי ששילם בבריאותו במעלתו מי ששילם במשרתו שלא יחשבו העולם שהעולם הפקר, יש מי שמשגיח, מנהל את העולם, הוא רואה כל דבר, ולא יפלא ממנו דבר. 

 

רוצים לגרש יהודים? איפה להשים אותם? מבטיחים להם מאה מטר, דברים בטלים! היו צריכים להבטיח להם קודם כל יבנו להם, הגמרא אומרת לא יסתור בבית כנסת עד שיבנה חדש, אתם זוכרים מה קרה לתושבי גוש קטיף עד היום סובלים, השתגעו, היו כאלה שהיו צריכים פסיכולגים ויש כאלה שהתאבדו, איך אדם יכול לעקור את אחיו מהמקום שלו?! וכי כל המקומות שגרים שם ה'שמאלנים' לא היו גרים שם הערבים, היה והערבים תובעים אותם, ווכאן זה מקום שאין עליו תובעים. בשביל מה להיות כל הזמן רכרוכי רכורוכי.

 

 

בשביל מה בחרנו בימין בשביל לשמור על ארץ ישראל בשביל לשמור על ארץ ישראל, אם הם לא יכולים לשמור, אז יש לו בעיה, יעמוד מישהו אחר במקומו. לא עושים כדבר הזה.

 

 

החרדים חושבים שלום עליך נפשי, אני בסדר גמור, עשו ככה בגוש קטיף אמרו כי הם האמינו במדינה אחרי שעשו מה שעשו קרה מה שקרה, אח"כ היה סיפור בחפציבה בא ת"ח אחד רבי יצחק בראנד, ואמר לא חשבתם על אחיכם אתם משלמים על זה. 

 

 

אסור לעשות כדבר הזה, ידע לו כל חרדי הנמצא בכנסת אם לא לעת כזאת הגעת למלכות, בשביל זה באנו לארץ ישראל?!

 

כולנו אחים, כולנו שומרי שבת כולנו נמצאים בארץ ישראל, השנאה הזאת אין לה סוף, כל מי שונא את עם ישראל מקומו באנגליה, למה נחרב בית המקדש למה נפלו?! כי אחים רבו אחד עם השני!

 

 

צריכים לדעת שיש חשבון לכל דבר. אני קורא מכאן לראש הממשלה, לא לקחת יהודים שנמצאים במקום שאין עליו תובע, ולעקור אותם ממקומם בגלל שהשמאלנים טוענים שזה היה שייך לערבים, בורא עולם נתן לנו את הארץ הזאת על אפם וחמתם, "לזרעך נתתי את הארץ הזאת, הרמב"ם אומר מצווה ליישב את ארץ ישראל מי יחלוק על הרמב"ם השמאלנים? הבג"ץ יחלקו על הרמב"ם?! ארץ ישראל הזאת היא שלנו אי אפשר לעקור יהודי מהמקום שלו אלא  אם כן תביא לו מקום טוב יותר. 

 

 

אנחנו מברכים את תשובי עמונה שיהיו חזקים ברוחם, חזקים בנפשם, וכל עם ישראל יתאגדו כולם לעם אחד.​