במה בירך מרן את אלפי הרוקדים לכבודו? תיעוד מרגש, צפייה חובה!

תיעוד מסכם ומרגש, ובמה בירך מרן את אלפי הרוקדים לכבודו?

14.4.2017