מרן בקריאת קודש לשנס מותנים להתפקד ולפקוד לתנועת 'יחד'

מרן בקריאת קודש לשנס מותנים להתפקד ולפקוד לתנועת 'יחד'

מרן ראש הישיבה בקריאת קודש להתפקד ולפקוד עבור תנועת 'יחד'

מתוך מכתבו של הרב:

"אני הקטן פונה לכל אחינו בית ישראל להתאגד יחד כאיש אחד בלב אחד לחזק את עולם התורה והיהדות, לבצר את חומות השבת, לגדור פרצות עם ישראל, לשמור על צניעות מינימלית בצבא ולא להכריח שומרי תו"מ לשבת בצבא מעורב נגד מצפונם ונגד השכל הישר, לשמור על צביונה היהודי של מדינת ישראל ובניית הארץ ללא פחד ומורא, מתוך נאמנות לתורה ויושר וצדק ברוחם של רבותינו ע"ה מדורי דורות".

"וכל אחד יקח על עצמו לעודד קרובים ובני משפחה להיות שרי עשרות שרי אלפים ושרי מאות..."

כולם נענים לקריאתו של מרן

לחצו כאן לעמוד ההתפקדות

 

 

 

 

Please reload