זכויות | yahad

 

שמירת המורשת והזכויות של יהודים יוצאי ארצות ערב

תנועת יחד תפעל ליישום ה"חוק לפיצויי פליטים יהודים מארצות ערב" אשר התקבל בכנסת בזכות הנהגתו של אלי ישי ע"י חה"כ הרב נסים זאב, ותשתף את ארגוני היהודים יוצאי ארצות ערב במטרה לממש את זכויותיהם על ידי הממשלה ועל ידי יוזמה לפיתוח הקרן הבינלאומית למימון הפיצויים לפליטים ע"פ תכנית "קלינטון". בהקשר לכך תפעל תנועת יחד בקרב מנהיגים במדינות שונות שיתחייבו לתרום לקרן על מנת שיממשו את התחייבויותיהם וכן תפעל התנועה בקרב המשרד הממשלתי הממונה על הנושא בנוגע לתהליך התיעוד והרישום של הרכוש היהודי שהושאר או הופקע מהיהודים יוצאי מדינות ערב ואיראן.

כמו כן, תפעל תנועת יחד להעמקת מורשת יהודים יוצאי ארצות ערב בהמשך ל"חוק יום ציון הפליטות היהודית ממדינות ערב" על ידי הרחבת החוק לתחומים של חינוך ותרבות במטרה לחזק את אחדות עם ישראל במדינת ישראל ובתפוצות.

 

זכויות אזרחי ישראל בשטחי ארץ ישראל שהמשפט הישראלי אינו חל בהם

תנועת יחד תחתור ליישום חוקי ישראל בשטחי ארץ ישראל שכיום המשפט הישראלי אינו חל בהם ותיאבק בקשר לכך בכל פורום לאומי ובינלאומי וכן להכרה בינלאומית בקשר ההיסטורי שבין העם היהודי ובין ארץ ישראל לרבות בשטחי ירושלים יהודה השומרון ורמת הגולן.

תנועת יחד תיאבק לשמור על ביטחונם וזכויות הקניין וחופש העיסוק של תושבי השטחים והערים שביהודה השומרון ירושלים רבתי ורמת הגולן ועל המשך אפשרותם לנהל את חייהם בבתיהם על פי הזכויות המעוגנות בתורה והזכויות המפורשות במשפט הב"ל החל מועידת סן רימו עד להכרזת האו"ם על זכויות ילידים (ע"פ הגדרת האו"ם –דהיינו – עם שקשור לארצו ואדמתו ע"פ ערכי הדת, התרבות, השפה והכלכלה לאורך ההיסטוריה).