תחבורה | yahad

מצע לתחבורה ציבורית

הולכי רגל

 

  • מתן מקום של כבוד להולכי-רגל באמצעות חיבור מתחמי הולכי-רגל זה לזה, הגדלת המדרחובים והרחבת והתאמת מדרכות באופן שיהיו עבירות לנכים.

  • מיפוי שבילי הולכי-הרגל והחזרה לציבור של שבילים שנחסמו.

  • צמצום הפגיעה בשטחים ציבוריים פתוחים.

צפיפות -

א. הפחתת הצפיפות באוטובוסים ("תופעת הסרדינים") ובכבישים באמצעות תגבור השירות, ויסות נסיעות בקווי שירות ריקים ודרכים יצירתיות אחרות.

ב. יישום תוכניות לעידוד הגעה ירוקה לעבודה.

 זמנים -

קיצור זמני הנסיעה באמצעות מתן עדיפות דרך ברמזורים, בנת"צים (בדגש על אכיפה) והגברת השילוביות בין אמצעי התחבורה הציבורית.

תעריפים -

א. תיקון מהיר של עיוות תעריפי הנסיעה ובחינת מודלים חדשים לתמחור תעריפי הנסיעה.

ב. הקמת מסלקה ארצית וחישוב מחיר הנסיעה לפי נקודת המוצא ונקודת היעד ללא תלות במספר אמצעי הנסיעה הנדרשים להגיע ליעד.

ג. תיקון הליקויים והתקלות הרבים בכרטיסי הרב-קו.

ד. השוואת אחוז ההנחה של מקבלי הבטחת הכנסה להנחת סטודנטים.

ה. בחינת נסיעות חינם לבני נוער בקווי הלילה.

תכנון -

א. שיתוף מסיבי של הציבור ביוזמות התכנון השונות של מסלולי הקווים. התכנון יכלול גם בחינת ביקוש סמוי (במקומות בהם אין שירות) באמצעות סקרי עומק.

ב. שכונות וכבישים חדשים – בכל תכנון שכונה או כביש חדש יש להביא בחשבון את נושא התחבורה הציבורית בהם.

ג. פריפריה – קידום התחבורה הציבורית להתיישבות הכפרית באמצעות אפליה מתקנת וגמישות תפעולית, והמשך מגמת החיבור התחבורתי ביישובי מיעוטים.

ד. חיילים – התאמת השירות באופן שיהלום את צורכי החיילים ויתר כוחות הביטחון.

שבת –

תיקון של חריגות שנעשו בשנים האחרונות תוך הבטחה שלא תהיה חריגה מהוראות החוק ומהסטטוס-קוו במגמה לצמצם ככל הניתן את חילולי השבת הציבוריים. פעילות למען הגדלת השירות במוצאי שבת.

תשתית -

א. בניית ותחזוק תשתיות תחבורה ציבורית לרבות מסופים ותחנות מרכזיות, תחנות שיתאימו לתנאי מזג האוויר ומפרצי חניה.

ב. אכיפה מחמירה על משחיתנות (ונדליזם) במתקני תחבורה ציבורית.

ג. דגש על יותר תקציבים לתחבורה ציבורית ופחות לתשתיות כבישים, בדומה למדינות המתקדמות.

שירות -

א. הנגשת כל המידע בזמן אמת לציבור, לרבות במוקדי מידע שיהיו פתוחים 24 שעות ביממה בימי חול.

ב. קידום טיפול נאות בתלונות נוסעים שיכלול רף פיצוי מוסכם.

ג. מוקדים עירוניים ברשויות מקומיות וחברות תחבורה ציבורית שיקבלו תלונות יחויבו לדווח עליהן למשרד התחבורה שיוודא כי הנוסע קיבל טיפול כנדרש.

ד. עדכון הנוסעים שבוע מראש על שינויים מתוכננים בכל האמצעים האפשריים.

נהגים -

העלאת מעמד הנהג באמצעות קביעת רף מינימום לשכר, תנאי העסקה נוחים והבטחת זכויות באופן שיעודד תעסוקה בענף.

פיקוח –

פיקוח אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת על חריגות מרשיון הקו והטלת קנסות על איחורים ועל אי-ביצוע נסיעות.

מוניות –

פתיחת הענף לתחרות ומתן רשיונות חדשים לקווי שירות באזורי ביקוש.

אופניים -

קידום הכשרת שבילי אופניים והסרת חסמים המקשים עליהם להשתלב בנסיעה, בהתאם לכללי הבטיחות ולהנחיות התכנון.

הרכבת הקלה בגוש-דן –

פרויקט הכרחי שיש לבחון מחדש האם התכנון הנוכחי שלו, כד שיהיה מותאם לביקוש הצפוי בעוד 30 שנים.